Hazinesi Mülkiyetindeki Yerlerin Vatandaşa Satış Projesi

Geri

Hazinesi Mülkiyetindeki Yerlerin Vatandaşa Satış Projesi:

İlçe merkezimiz genelinde vatandaşlarımız tarafından fiilen kullanılan yaklaşık 1300 adet Maliye Hazinesi Mülkiyetindeki taşınmazların 4706 sayılı kanunun 5. Maddesine istinaden, satışa esas olacak ölçme ve değerlendirme çalışmaları Belediyemiz tarafından başlatılmıştır.

Yapılan çalışmaların bitiminde ilgili yasa gereği hazırlana dosyalar Milli Emlak Müdürlüğüne gönderilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayına müteakiben hak sahibi vatandaşlarımızın hazine üzerindeki mülkiyetleri Akçakale Belediyesi adına devir edilecek ve akabinde vatandaşlarımıza rayiç bedel üzerinden satışının yapılması sağlanacaktır. Bu nedenle hak sahibi vatandaşların taşınmaz tespitlerine Milli Emlak Müdürlüğü ile birlikte tespitlere başlanmıştır. 

İlk etapta 300 adet hak sahibine ait dosyalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecektir. Bakanlık onayından sonra, peyderpey diğer tespit çalışmalarının gönderilmesi sağlanacaktır. Şu ana kadar 300 adet dosyanın tekâmülü bitmek üzeredir


Diğer Projeler