AYNEL ARUS EFSANESİ
Geri
17.12.2020 16:41

“Urfa’nın elli km. güneyinde, Harran‘ın yirmi km. güney

batısındaki bir su kaynağında konaklarlar. Hz. İbrahim (a.s) ve Hz.

Sara’nın evlilik töreni burada yapılır. Evlilik töreninin yapıldığı yere

’düğün gözü’ anlamında ‘Aynel Arus’ denmiş, halen de halk arasında

bu isimle anılmaktadır. Bir diğer adı ise ‘Ayn Halil’ür Rahman’dır.

Halil’ür Rahman kaynağı ve gölü anlamındadır. Bugün yarısı Urfa’nın

Akçakale sınırında, yarısı da Suriye‘de kalmış olan bu su kaynağı bir

vaha görünümünde olup, Hz. İbrahim makamı olarak bilinmekte ve

ziyaret edilmektedir.”46

Bilindiği gibi Hz. İbrahim’in ilk eşi Sara’dır. Uzun yıllar hiç

çocuğu olmamış Sara’nın. Hz. İbrahim rivayete göre yüz küsür yaşına

gelmiş. Bunun üzerine Sara, yanında cariye olarak bulundurduğu

Hacer anamızı eş olarak Hz. İbrahim’e vermiş. İbrahim peygamber

daha sonra Allah’a dua etmiş ve “Allah’ım bana bir erkek evlat ver,

onu sana kurban edeyim” demiş. Hz. İbrahim Peygamberin Hacer’den

İsmail adında bir çocuğu olmuş. Daha sonra Sara anamızın da yaşlı

olmasına rağmen bir mucize olarak bir çocuğu olmuş onun adını da

İshak koymuşlar. Hacer ile Sara arasında kıskançlık başlamış ve daha

sonra Sara anamız, Hacer anamızın ayrılmasını Hz. İbrahim’den

istemiş. Hz. İbrahim, bunun üzerine Hz. İsmail ile Hacer anamızı

bugünkü Hicaz topraklarına götürüp bırakmış, tekrar Sara anamızın

yanına dönmüştür. Çölde susuzluktan kavrulan Hacer, şaşkın bir

vaziyette bir o tepeye bir bu tepeye koştururken, Hz. İsmail ağladığı

yerde ayak topuklarını yere vurur ve orada su fışkırır. Zemzem Suyu

denilen su işte bu sudur.

Daha sonra Cenabı Allah Hz. İbrahim’e yaptığı adağı hatırlatmış.

Hz. İbrahim oğlu İsmail’i kurban etmek için yanına alır ve kurban

etmeye götürür. Yolda şeytan Hz. İsmail’e musallat olur. Onu hak

yoldan çıkarmak için uğraşır. Hz. İsmail babasına ve Allah’ın emrine

itaat eder. Hz. İbrahim İsmail’i bu kayanın üzerine uzatıp kurban

etmek ister. Ama bıçak kesmez. Daha sonra Cenabı Allah gökten

bir melek vasıtasıyla bir koç gönderir. Allah adına bu koç kurban

edilir. İsmail Peygamber ile Hz. İbrahim Peygamber böylece imtihan

edildiklerini anlar. Allah’a şükrederler.