İlçemiz deniz seviyesinden 385 m. yükseklikte olup, yüzölçümü 1248 Km.2 dir. Akçakale; Doğuda

: Ceylanpınar – Viranşehir Batıda : Suruç Kuzeyde : Şanlıurfa – Harran Güneyde : Suriye

Devleti ile çevrilidir. Akçakale İlçesi mülki idare bakımından Şanlıurfa İline bağlı olup, Şanlıurfa

İline uzaklığı 52 km.dir. Yukarı Mezopotamya’nın tabi bir parçası olarak kabul edilen Akçakale

toprakları doğuda Tek tek dağları ile batıda Suruç dağlık bölgesi hariç tutulursa kuzeyden güneye

doğru açılan düz ve geniş bir ova görümündedir. Doğudan batıya 85 km.yi bulan uzaklığı,

kuzeyden güneye 28 km.ye ulaşan genişliği ile İlçe kendi sınırlarıyla bir dik kenar üçgeni andırır.

Yazları kurak ve sıcak, kışları nispeten ılık geçer. Temmuz ve Ağustos aylarında ortalama sıcaklık

40 dereceyi bulurken bazı gecelerde sıcaklık 30 dereceyi geçer. Aralık ve Ocak aylarında ise

havaların en soğuk olduğu dönemdir. Bu aylarda gündüzleri 12-14 derece olan sıcaklık bazı

gecelerde ender de olsa (0) dereceye düşmektedir. Bölgede genellikle yağışlar yetersiz olmaktadır.

Bununla birlikte Ekim ve Nisan ayları yağışların en bol olduğu dönemedir. Yörede kar yağışı

görülmez. Önemli akarsuları ve gölleri yoktur. İlçemiz ormandan yoksundur.

İlçemiz Şanlıurfa’nın en eski İlçelerinden biridir. İlçenin bilinen tarihi M.Ö. 5000 yılına

dayanmaktadır. Sümer ve Hititlerin elinde bulunan bölge M.Ö. 2750 yıllarında başlamaktadır.

Sami’lerin istilasına uğramıştır. Daha sonra 612 yılına kadar Asur’ların egemenliğine girmiş olan

bölge 550 yıllarından itibaren sırasıyla Pers’lerin ve büyük İskender’in hâkimiyetinde kalmıştır.

M.S. 750 yıllarında yöreyi ele geçiren Arap’lar buradaki Bizans hâkimiyetine son vermişlerdir.

Nihayet 1071 Malazgirt zaferinden sonra İlçe toprakları Türk hâkimiyetine girmiştir. Lozan Antlaşmasından

sonra Türkiye – Suriye sınırlarının çizilmesine müteakip Altınbaşak (Harran) İlçe

merkezi haline getirilmiş, 1946 yılında ise İlçe merkezi şimdiki bulunduğu Akçakale’ye taşınmıştır.

Ancak 1987 yılında Harran Bucağı Akçakale İlçesinden ayrılarak müstakil İlçe haline getiril

AYN-EL ARUS

Hz. . İbrahim (a.s) Harran’dan Şam’a göç ederken amcası kızı Hz. Sara ve beraberindeki kafile

ile birlikte Urfa’nın 50 km. güney batısındaki bir su kaynağında konaklar. Hz. İbrahim (a.s) ve

Hz. Sara’nın evlilik töreni burada yapılır. Evlilik töreninin yapıldığı yere “düğün gözü” anlamında

“Ayn-el Arus” adı verilir. Halen halk arasında bu isimle anılmaktadır. Bir diğer adı ise “Ayn Halil ür Rahman” dır.

Halil ür Rahman kaynağı ve gölü anlamındadır. Bugün yarısı Akçakale ilçemizde yarısı da Suriye

topraklarında kalmıştır. Bu su kaynağı vaha görünümünde olup Hz. İbrahim makamı olarak

bilinmekte ve ziyaret edilmektedir.

CUDİ DAĞI VE CUDİ ŞEHRİ

Urfa›dan Akçakale›ye giden yolun 32. km. den itibaren 5 km batıya giderek Cudi Deresine

ulaşabilirsiniz. Cudi Deresinin başlangıcından güneye doğru vadiyi izleyerek giderseniz Cudi

Dağına ve Cudi Şehri kalıntılarına ulaşabilirsiniz. Halk tufandan sonra Hz. Nuh›un gemisinin

Cudi Dağına indiğine inanmaktadır. Bu dağ deniz dalgalarını andıran çok değişik bir yüzey

şekline sahiptir.500*500 m2 lik arazide tarihi şehrin kalıntıları, birçok taşocağı, kaya mezarlar

hamam ve kule kalıntıları görülebilir.