Organizasyon Şeması
  • Belediye Başkanı 
   • Belediye Meclisi
   • Belediye Encümeni
   • Özel Kalem Müdürlüğü
   • Teftiş Kurulu Müdürlüğü
   • İç Denetim Birim Başkanlığı
   • Başkan Danışmanları
   • Başkan Yardımcısı 
    • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
    • Mali Hizmetler Müdürlüğü
    • Yazı İşleri Müdürlüğü
    • Bilgi İşlem Müdürlüğü
    • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
    • İtfaiye Müdürlüğü
    • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
    • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
   • Başkan Yardımcısı Mehmet 
    • Temizlik İşleri Müdürlüğü
    • Mezarlıklar Müdürlüğü
    • Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
    • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
   • Başkan Yardımcısı 
    • Hal Müdürlüğü
    • Zabıta Müdürlüğü
    • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
    • Hukuk İşleri Müdürlüğü
    • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
   • Başkan Yardımcısı 
    • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
    • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
    • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
   • Başkan Yardımcısı 
    • Veteriner Müdürlüğü
    • Fen İşleri Müdürlüğü
    • Sibeski Müdürlüğü
   • Başkan Yardımcısı 
    • Plan ve Proje Müdürlüğü
    • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
    • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
    • Spor İşleri Müdürlüğü