MÜDÜRLÜKLER
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 • Yazı İşleri Müdürlüğü
 • Veteriner İşleri Müdürlüğü
 • Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 • Zabıta Müdürlğü
 • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü