MECLİS ÜYESİNİN ADI RTİBAT NUMARASI

Ali SAMAR542 270 70 60

İsmail YAMAN542 313 23 00

Hüseyin BULUT532 776 43 92

Mehmet BAŞAK544 896 46 36

İsmail BOZKURT542 273 63 63

Mahmut DENLİ542 607 30 66

Ubeyt ALTUN542 487 56 49

Şerif BOZKURT542 469 45 45

M.Eyüp DOĞANYILDIZ532 052 77 12

Halil ATSAK544 239 76 45

İsmail ERDEM544 206 61 48

Mahmut TİMUR542 720 43 23

İbrahim TOPRAK542 553 56 50

İsmail DOMURCUK544 606 94 56

Reşit DEMİR542 359 52 53

Hasan GENEŞ542 218 09 99

Mustafa AKURT542 600 23 31

İbrahim OKAY542 258 66 27

Ahmet İLKHAN542 743 46 26

İsa YILMAZ532 653 96 65

Aziz TOLMAÇ542 730 56 76

A.Emin COŞKUN542 788 88 92

Halil BOZDOĞAN542 557 50 88

İdan TOZMAN507 148 63 44

Fevzettin GÖK542 778 88 83